UPPSALA UNIVERSITET : Informationsvetenskap
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

English

 

Institutionen för informationsvetenskap ombildad!

Från och med 2009-07-01 bildar statistikenheten inom den tidigare Institutionen för informationsvetenskap egen institution, Statistiska institutionen. Samtidigt byter Institutionen för informationsvetenskap namn till Institutionen för informatik och media. Inom denna institution ryms ämnena Data- och systemvetenskap, Medier och kommunikation samt Människa-datorinteraktion.

Hemsidor för de båda institutionerna är under utarbetande. Under tiden erhålls information om Institutionen för informatik och media och dess ämnen samt Statistiska institutionen och ämnet statistik via följande länkar:
Institutionen för informatik och media
Statistiska institutionen

Aktuellt